BeBeauty

VILKÅR OG BETINGELSER

En kunde som bestiller en time for første gang, er forpliktet til å oppgi
sanneopplysninger som: navn, etternavn, telefonnummer og e-post.
Disseopplysningeneskal aldri bli formidlet noe sted. De er bare nødvendige for
å opprette et kundekort, evntueltsendefaktura eller, på kundens forespørsel,
meldinger med aktuelle tilbud.

En kunde som ikke kan komme til avtalt time, men avlyser den min. 24 timer
tidligere, er ikke forpliktet til å dekke noen kostnader.
En kunde som avlyser en avtalt time mindre enn 24 timer før begynnelsen,
er forpliktet til å betale 75% av tjenesteprisen.
En kunde som ikke kom til en avtalt time, og ikke avlyste den på forhånd, er
forpliktet til å betale hele tjenesteprisen for behandlingen som var avtalt.
Neste time kan bestilles bare når kunden betaler på forskudd 50% av
tjenesteprisen.
Når en kunde kommer for sent (mer enn 15 min.) uten å avtale dette med
salongen, blir det behandlet på samme måte som om man ikke kommer til avtalt
tid uten avbestilling.
En kunde som bestiller en time, godkjenner vilkår og betingelser.